Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Procedura Reklamacyjna


1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: reklamacje@inkbox.pl

Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na formularzu reklamacyjnym umieszczonym poniżej,

2. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe informujemy klienta o dłuższym terminie rozpatrzenia reklamacji. Ma to zastosowanie jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy/badań przez producenta Towaru lub przeszkodą jest długi okres oczekiwania na nowe produkty wolne od wad,

3. Na czas rozpatrywania reklamacji należy zachować wadliwe produkty (prosimy nie wyrzucać do momentu rozpatrzenia reklamacji), ponieważ producent rozpatrujący reklamację może żądać produktu do ekspertyzy laboratoryjnej w celu ustalenia przyczyny wady,

4. Kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie wysyłamy nowe, wolne o wad produkty na podany przez konsumenta adres lub zwrócimy pieniądze na podane przez klienta konto za uszkodzone produkty, a także wszelkie koszty poniesione podczas reklamacji (a więc także koszty odesłania towaru).
 

Formularz reklamacji.

 

  

 


Wyłączenie odpowiedzialności


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę, Producenta lub Specjalistę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działaność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży.
Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem: https://ec.europa.eu/odr/ (uruchomienie platformy przewidziane jest na dzień 15 lutego 2016 r.)

ZWROTY

Inkbox.pl posiada bardzo atrakcyjną politykę zwrotów. Wszystkie produkty zamówione w sklepie możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 90 dni od daty dostarczenia produktu. Jest to aż o 76 dni więcej niż stanowi polskie prawo (14 dni od otrzymania przesyłki). Dokonałeś zakupu, ale rozmyśliłeś się? Masz aż 90 dni na to, aby nam je odesłać.

Odstąpienie od umowy


1. W inkbox.pl konsument może zwrócić zakupione produkty w terminie 90 dni bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia złożonego sprzedawcy. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@inkbox.pl

Formularze zwrotu są dostępne do pobrania poniżej.

3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie wysyłamy potwierdzenie. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mailowy klienta wskazany przy składaniu zamówienia lub jako odpowiedź na otrzymanego e-maila,

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy rzeczy do klienta (jeżeli taki koszt przy składaniu zamówienia został poniesiony), w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwrot płatności dokonywany jest na podane przez klienta konto bankowe,

6. Produkty, które klient chce zwrócić muszą być odesłane w terminie do 14 (czternastu) dni od wysłania informacji o chęci odstąpienia, na adres siedziby:

InkBox
ul. Lawendowa 47
45-470 Opole

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

7. Zwrot płatności następuje po otrzymaniu od klienta zwracanych produktów lub po otrzymaniu dowodu odesłania produktów do siedziby inkbox.pl,

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy,

9. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdzie przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu.